fbpx

ปูนพลาสเตอร์ คืออะไร แล้วดียังไงนะ !?

ปูนพลาสเตอร์คืออะไร ดียังไงนะ

เลือกอ่านตามหัวข้อได้เลยครับ :))

ปูนพลาสเตอร์ คืออะไร

          ปูนพลาสเตอร์ [Plaster] คือ ปูนที่ใช้ทำประโยชน์หลายอย่างเช่น วัสดุก่อสร้าง และได้มีการค้นพบมากว่า 9,000 ปีแล้ว โดยได้มีการค้นพบที่คาบสมุทรอนาโตเลียและซีเรีย แต่ที่เรารู้จักกันดีก็คือการนำมาเป็นวัสดุก่อสร้างในการทำพีระมิดของชาวอียิปต์ เมื่อประมาณ 5,000 ปี โดยมีการบันทึกถึงขั้นตอนการผลิต [นำ gypsum มาเผาแล้วบดให้เป็นผง และนำไปผสมกับน้ำเมื่อต้องการใช้งาน] ใช้เป็นวัสดุเชื่อมต่อระหว่างก้อนหินแต่ละก้อนในการสร้างพีระมิด และได้ถูกใช้งานมาเรื่อย ๆ ตามหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของวงการก่อสร้าง จนกระทั่งในช่วงศตวรรษที่ 20 ปูนพลาสเตอร์เริ่มที่จะนำมาใช้อย่างกว้างขวางนอกอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น การนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก [สุขภัณฑ์, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, เครื่องประดับ], ในวงการทันตกรรม, การหล่อโลหะ, เครื่องประดับ, เครื่องมือการแพทย์, เครื่องสำอางและอีกหลาย ๆ คุณสมบัติหลักที่ทำให้นิยมใช้งานก็คือความสามารถที่จะแข็งตัวได้รูปตามแม่พิมพ์ที่ใช้ โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ปูนพลาสเตอร์ ทำมาจากอะไร ?

          ปูนพลาสเตอร์ หรือที่เรียกทางเคมีว่า Calcium sulfate hemihydrates ได้ทำมาจาก การนำแร่ยิบซั่ม [Gypsum] ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติมาให้ความร้อน [ประมาณ 150 °C] เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีดังสมการ
[ขอบคุณข้อมูลจาก : wikipedia]

ในกระบวนการผลิตปูนพลาสเตอร์ จะได้ปูนพลาสเตอร์ออกมา 2 ชนิดคือ

          Beta [β] plaster และ Alpha [α] plaster ซึ่งจะให้คุณสมบัติที่แตกต่างกันไปทั้งในเรื่องของความแข็งแรง และการดูดซึม/คายน้ำของตัวปูนพลาสเตอร์เอง ในการผลิตเพื่อออกมาจำหน่าย ทางผู้ผลิตเองจะมีการผสมระหว่างปูนทั้งสองชนิดนี้ในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน รวมถึงอาจมีสารเคมีบางอย่างผสมรวมไปด้วยเพื่อให้ได้ปูนพลาสเตอร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการใช้งานแต่ละชนิด เช่น
ปูนพลาสเตอร์สำหรับการทำ Case mould จะต้องมีการแข็งแรง ทนต่อการขยายตัวได้ดี และไม่ต้องการคุณสมบัติในการดูด/คายน้ำ
ปูนพลาสเตอร์สำหรับทำแม่พิมพ์งานหล่อน้ำดิน ต้องการคุณสมบัติที่ดีของการดูด/คายน้ำ แต่ไม่ต้องการเรื่องความแข็งแรงมากนัก และปูนพลาสเตอร์สำหรับทำแม่พิมพ์งาน Ram press ต้องการความทนทางต่อแรงอัดสูง เป็นต้น
[ขอบคุณข้อมูลจาก : wikipedia]

ชนิดปูนพลาสเตอร์ตามลักษณะผลึกทางเคมี

 1. แอลฟาพลาสเตอร์ [α] [Alpha Plaster]

แอลฟาพลาสเตอร์ หรือปูนพลาสเตอร์หิน หรือปูนพลาสเตอร์ซีเมนต์ มีชื่อทางเคมี แอลฟาแคลเซียมซัลเฟตเฮมิไฮเดรต ซึ่งผลิตได้จากการนำแร่ยิปซัมมาผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 120 ํ ภายใต้สภาวะที่มีความชื้นหรือมีแรงดันไอน้ำ

   ปูนพลาสเตอร์ชนิดนี้ มักผลิตออกมาให้มีสีฟ้าหรือสีเขียว เนื้อปูนเป็นผงที่มีความละเอียดสูง ดูดน้ำต่ำ ต้องการน้ำในการผสมน้อย ทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์มีความพรุนน้อย ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงสูง ไม่แตกหักง่าย แต่จะมีน้ำหนักมากกว่าปูนชนิดที่สอง และมีราคาที่สูงกว่า โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปูนชนิดนี้เป็นวัตถุดิบในการผลิต อาทิ กระเบื้องหลังคา และแม่พิมพ์ในงานอุตสาหกรรม

 1. เบตาพลาสเตอร์ [β] [Beta Plaster]

เบตาพลาสเตอร์ หรือปูนพลาสเตอร์ธรรมดา มีชื่อทางเคมี เบตาแคลเซียมซัลเฟตเฮมิไฮเดรต เช่นเดียวกับชนิดแรก ซึ่งผลิตได้จากการนำแร่ยิปซัมมาเผาหรือผ่านการให้ความร้อนภายใต้สภาวะแห้งหรือไม่มีไอน้ำ ซึ่งจะเผาตั้งแต่ระดับอุณหภูมิ 128 ํ ถึง 163 ํ

          ปูนพลาสเตอร์ชนิดนี้ มีลักษณะเป็นผงสีขาว ราคาที่จำหน่ายจะถูกกว่าปูนชนิดแรก เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์จะมีความพรุนสูง ดูดซึมน้ำได้มาก และต้องการน้ำในการผสมมากกว่าปูนพลาสเตอร์ชนิดแรกถึง 2-3 เท่า ทำให้มีความความแข็งแรงต่ำ แตกหักง่าย จึงเหมาะสำหรับใช้ทำแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปูนชนิดนี้ อาทิ ปูนปั้นตุ๊กกระตาหรือรูปปั้นต่างๆ

ปูนปลาสเตอร์-SocialSize

คุณสมบัติของปูนพลาสเตอร์ที่ดี

 1. มีการแข็งตัวในเวลาที่พอเหมาะ ไม่เร็ว หรือช้าเกินไป โดยปกติจะใช้เวลาแข็งตัวประมาณ 5-10 นาที
 2. อุ้มน้ำในเนื้อปูนให้ไว้ได้นานตลอดช่วงก่อนที่จะทำงานเสร็จ ไม่ใช่แห้งเร็วในขณะที่งานยังไม่เสร็จ
 3. ไม่ทำปฏิกิริยากับแม่พิมพ์ที่รุนแรงหรือทำให้แม่พิมพ์เสื่อมตัวเร็วเกิน
 4. เมื่อแห้งหรือแข็งตัว จะมีการขยายตัวน้อยหรือคงที่ให้มากที่สุด
 5. เมื่อผสมน้ำจะต้องมีการถ่ายความร้อนออกมา
 6. ใช้น้ำในการผสมน้อย แต่เนื้อปูเหลว และไหลลื่นดี
 7. ผงละเอียด ไม่จับตัวเป็นก้อน

ประโยชน์ของปูนพลาสเตอร์ที่สำคัญคือ

          ใช้ในการหล่อแบบเป็นชิ้นงาน เช่น หน้ากาก ตุ๊กตาและสิ่งของประดับบ้าน ทำ เฝือกสำหรับคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุ กระดูกแขนหรือขาหัก ใช้พิมพ์รอยมือหรือเท้าสำหรับศึกษาและงานสืบสวน รวมถึงทำ แบบพิมพ์สำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก การใช้ปูนพลาสเตอร์ทำแบบสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกมีข้อดีหลายประการ เนื่องจากปูนพลาสเตอร์มีความแข็งแรงและผิวหน้าเรียบ สามารถเก็บรายละเอียดต่างๆ ของต้นแบบได้ดี รวมถึงมีรูพรุนมาก จึง สามารถดูดน้ำออกจากเนื้อดินได้ ทำให้เนื้อดินแห้งเร็วกว่าการใช้วัสดุอื่นทำแบบ นอกจากนั้นยังมีราคาถูกอีกด้วย ข้อควรระวัง ในการทำแบบปูนพลาสเตอร์คือ จะต้องกำจัดฟองอากาศที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำปฏิกิริยาระหว่างปูนพลาสเตอร์กับน้ำออกให้ หมด มิฉะนั้นจะทำให้เกิดรูพรุนขนาดใหญ่ซึ่งจะส่งผลต่อความแข็งแรง และการดูดซึมน้ำของแบบที่ได้

ซึ่งแบ่งได้เป็น 7 ข้อ ดังนี้

 1. ใช้ฉาบ ปุปิดผนัง รอยต่อ รอยแตกหรือใช้ฉาบปิดตกแต่งงานก่อสร้างต่างๆ
 2. ขึ้นรูปชิ้นงานหัตถกรรมต่างๆ ตุ๊กกระตา และรูปปั้นต่าง ๆ
 3. ขึ้นรูปเครื่องใช้สุขภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ถังน้ำ โถชักโครก
 4. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ครัวเรือน เช่น จาน ชาม แก้ว ถ้วย
 5. สำหรับผลิตแม่พิมพ์ในงานอุตสาหกรรม
 6. ขึ้นรูปผลิตแผ่นกระเบื้องมุงหลังคา
 7. ขึ้นรูปในงานทันตกรรม

ข้อดีของการหล่อแบบปูนพลาสเตอร์ ได้แก่

 1. ปูนพลาสเตอร์มีความแข็งแรง สามารถเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของต้นแบบได้ดี
 2. ใช้พิมพ์รอยมือ หรือ เท้าสำหรับศึกษาและงานสืบสวน
 3. ใช้ในการหล่อแบบเป็นชิ้นงานได้ เช่น เฝือกสำหรับคนไข้ ตุ๊กตา สิ่งของประดับบ้าน 
 4. ปูนพลาสเตอร์มีราคาไม่แพง ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
 5. ทำแบบสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก
 6. ทำแบบพิมพ์สำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก

ปูนพลาสเตอร์ ถูกทำลายด้วยสารอะไรได้บ้าง

          ผงปูนพลาสเตอร์ไม่ใช่สารพิษรายแรง เพียงแค่ผสมน้ำรอให้แข็งตัวก็กลับเป็นแร่ยิบซั่ม แต่ไม่ควรทิ้งลงท่อระบายน้ำเพราะจะแข็งตัวทำให้อุดตัน ถ้าเป็นแบบหล่อเสร็จแล้ว ก็ทุบป่นด้วยค้อนตาม ใช้ปรับปรุงดิน ถ้าเผาก็กลับมาเป็นผงปูนพลาสเตอร์อีก ถ้ามีมากยกให้ฟาร์มเพาะเห็ดเอาไปผสมขี้เลื่อยเพาะเห็ด ซึ่งที่จริงต้องเป็นแร่ยิบซั่มป่นใช้ผสมขี้เลื่อยเพาะเห็ด

ปูนพลาสเตอร์ คืออะไร แล้วดียังไงนะ !?

เป็นยังไงกันบ้างครับ กับบทความนี้ ก่อนจะจากกันไป ทาง ResinSj หวังว่า บทความนี้ จะเป็นประโยชน์กับทุก ๆ คน ที่เข้ามาอ่าน ไม่มากก็น้อยนะครับ หากบทความนี้เป็นประโยชน์กับทุกคน 

อย่าลืมส่งต่อบทความดี ๆ ให้กับเพื่อน ๆ ทุกคนด้วยนะครับ
ด้วยรักและหวังดี ResinSj จะพัฒนาบทความที่ดีให้ทุกๆคน ต่อไป ครับ
สามารถรับชมบทความดี ๆ ได้ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับ

บริษัท เอสเจ สินธุพันธ์เทรดดิ้ง จำกัด
โทรศัพท์ : 02-3794555 , 02-3794575 , 02-3794604
โทรศัพท์มือถือ : 088-2990267 , 086-3171747
Line ID : @resinsj
Facebook : เรซิ่น เอสเจลำสาลี
“งานเรซิ่น … นึกอะไรไม่ออก บอกเอสเจ”

การจัดส่งของเรซิ่นเอสเจ

คุณอาจจะสนใจบทความนี้…

สารเสริมแรง สารเพิ่มเนื้องานเรซิ่น

7 ข้อดีใยผ้ากันซึม GRC ที่งานปูนจำเป็นต้องใช้