fbpx
หนังสือคู่มืองานเรซิ่น

หนังสือ คู่มืองานเรซิ่น [แถมฟรี] หนังสือประเภทของเรซิ่นและวิธีการใช้งาน

ราคา 380฿

บ้านเรารู้จักใช้ เรซิ่น ( Resin ) มานานแล้ว ในรูปแบบหนึ่งของ พลาสติก ผู้เรียบเรียงเคยเข้าอบรมงานเรซิ่นกับ กองบริการอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อปี2512 ต่อมามีผู้ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเรซิ่นเพิ่มขึ้น จึงมีการเปิดอบรมจากผู้ขายหลายแห่งงานเรซิ่นเป็นที่รู้จักกันมากกว่าเดิม ก็มาจากการเปิดเฟสบุ๊กของคนรักงานด้านนี้ จนมีกลุ่มงานเรซิ่นหลายกลุ่มด้วยกัน งานเรซิ่นจึงได้รับความสนใจอย่างแพร่หลำย เฟสบุ๊กกลุ่มเหล่านั้น ส่วนมากจะเปิดคอร์สสอน การใช้งานเรซิ่นให้กับผู้สนใจทั่วไปอยู่ด้วย  *แถมฟรีหนังสือประเภทของเรซิ่นและวิธีการใช้งาน*

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่

โทร : 0863171747 , 023794555 , 023794575

รายละเอียด

หนังสือ คู่มืองานเรซิ่น (Resin) (PDF) (แถมฟรีหนังสือประเภทเรซิ่นและวิธีการใช้งาน )

     บ้านเรารู้จักใช้ เรซิ่น มานานแล้ว ในรูปแบบหนึ่งของ พลาสติก ผู้เรียบ เรียงเคยเข้าอบรมงานเรซิ่นกับ กองบริการอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อปี 2512 ต่อมามีผู้ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเรซิ่นเพิ่มขึ้น จึงมีการเปิดอบรมจากผู้ขายหลายแห่ง งานเรซิ่นเป็นที่รู้จักกันมากกว่าเดิม ก็มาจากการเปิดเฟสบุ๊กของคนรักงานด้านนี้ จนมี กลุ่มงานเรซิ่นหลายกลุ่มด้วยกัน งานเรซิ่นจึงได้รับความสนใจอย่ำงแพร่หลาย เฟสบุ๊กกลุ่ม เหล่านั้น ส่วนมากจะเปิดคอร์สสอน การใช้งานเรซิ่นให้กับผู้สนใจทั่วไปอยู่ด้วย ในอดีตมีหนังสือเกี่ยวกับงานพลาสติก (เรซิ่นเป็นส่วนหนึ่งของพลาสติก) อยู่ 2-3 เล่ม ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเล่ม แต่ส่วนมากจะเป็นงานเรซิ่นเพียงด้านเดียวคือ หล่อเรซิ่น เป็นรูปทรงต่างๆ อย่างไรก็ตามงานเรซิ่นมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำ หนังสือ คู่มืองานเรซิ่น ขึ้นมา ซึ่งจะใช้เป็นประโยชน์ให้กับผู้สนใจกับงานทางด้านนี้ เรซิ่นเป็นวัสดุต้นน้ำ ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายอย่างมาก สุดแต่ว่าผู้ใช้จะ นำไปใช้งานแบบใด ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะนำเอางานเรซิ่น ในหลายรูปแบบของการใช้งาน มา แนะนำกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้สนใจกับงานทางด้านนี้ ได้นำไปใช้เป็นประโยชน์.

     เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ การจัดพิมพ์หนังสือแบบกระดาษในจำนวนน้อยนั้น มีต้นทุนค่อนข้างสูงมาก แม้จะ จัดพิมพ์แบบขำว/ดำแล้วก็ตาม ดังนั้นหนังสือ คู่มืองานเรซิ่น จึงต้องจัดทำออกมาในรูปแบบ ไฟล์ PDF ซึ่งสามารถอ่านได้ทำงสมาร์ทโฟน, โน้ตบุ๊ก และ พีซี และสามารถจัดพิมพ์มาเป็น หนังสือเล่มได้ (ร้านถ่ายเอกสารส่วนมากรับพิมพ์ และเข้าเล่มให้) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียบเรียง ไม่ต้องหาเงินทุนเพื่อจัดพิมพ์ อนึ่งไฟล์ PDF นี้ ส่วนของภาพประกอบเป็น 4 สีทั้งหมด ไฟล์ PDF ของหนังสือเล่มนี้ มีขนาด A4 ซึ่งจะช่วยให้ภาพประกอบ มีขนาดใหญ่เห็น ได้ชัดเจน แต่ตัวหนังสือในเล่มอาจมีขนาดเล็ก ( ขนาด 14 พ้อยท์) ซึ่งจะเหมาะกับการพิมพ์ ออกมาเป็นหนังสือเล่ม อย่างไรก็ตามการอ่านไฟล์ PDF นั้น เราสามรถขยายได้ตาม อัตราส่วน (หลายขนาด) ของไฟล์ประเภทนี้ เนื่องจากการจัดส่งไฟล์ PDF ทางเฟสบุ๊ก กำหนดไว้ไม่ให้เกิน 25 MB แต่หนังสือเล่มนี้ เป็นไฟล์ที่มีขนาดมากกว่า จึงต้องแบ่งออกเป็น เล่ม 1 และ เล่ม 2 ทั้งนี้เนื้อหาสาระของ หนังสือนั้นต่อเนื่องกัน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการอ่านแบบต่อเนื่องอยู่บ้าง แต่ก็หวังว่าคงไม่ มากจนเกินไป ต่อการติดตามสาระของหนังสือตั้งแต่ต้นจนจบ.

ข้อมูลหนังสือ

รวมชุดหนังสือ

สอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อติดต่อ

บริษัท เอสเจ สินธุพันธ์เทรดดิ้ง จำกัด
โทรศัพท์ : 02-3794555 , 02-3794575 , 02-3794604
โทรศัพท์มือถือ : 088-2990267 , 086-3171747
Line ID : @resinsj
Facebook : เรซิ่น เอสเจลำสาลี

พูดคุยเกี่ยวกับ หนังสือ คู่มืองานเรซิ่น [แถมฟรี] หนังสือประเภทของเรซิ่นและวิธีการใช้งาน