โทร  : 0863171747

เข้าสู่ระบบ

หนังสือ คู่มืองานเรซิ่น (Resin)(PDF)

ราคา 380฿

บ้านเรารู้จักใช้ เรซิ่น ( Resin ) มานานแล้ว ในรูปแบบหนึ่งของ พลาสติก ผู้เรียบเรียงเคยเข้าอบรมงานเรซิ่นกับ กองบริการอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อปี2512 ต่อมามีผู้ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเรซิ่นเพิ่มขึ้น จึงมีการเปิดอบรมจากผู้ขายหลายแห่งงานเรซิ่นเป็นที่รู้จักกันมากกว่าเดิม ก็มาจากการเปิดเฟสบุ๊กของคนรักงานด้านนี้ จนมีกลุ่มงานเรซิ่นหลายกลุ่มด้วยกัน งานเรซิ่นจึงได้รับความสนใจอย่างแพร่หลำย เฟสบุ๊กกลุ่มเหล่านั้น ส่วนมากจะเปิดคอร์สสอน การใช้งานเรซิ่นให้กับผู้สนใจทั่วไปอยู่ด้วย

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่

โทร : 0863171747 , 023794555 , 023794575

รายละเอียด

หนังสือ คู่มืองานเรซิ่น (Resin) (PDF)

     บ้านเรารู้จักใช้ เรซิ่น มานานแล้ว ในรูปแบบหนึ่งของ พลาสติก ผู้เรียบ เรียงเคยเข้าอบรมงานเรซิ่นกับ กองบริการอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อปี 2512 ต่อมามีผู้ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเรซิ่นเพิ่มขึ้น จึงมีการเปิดอบรมจากผู้ขายหลายแห่ง งานเรซิ่นเป็นที่รู้จักกันมากกว่าเดิม ก็มาจากการเปิดเฟสบุ๊กของคนรักงานด้านนี้ จนมี กลุ่มงานเรซิ่นหลายกลุ่มด้วยกัน งานเรซิ่นจึงได้รับความสนใจอย่ำงแพร่หลาย เฟสบุ๊กกลุ่ม เหล่านั้น ส่วนมากจะเปิดคอร์สสอน การใช้งานเรซิ่นให้กับผู้สนใจทั่วไปอยู่ด้วย ในอดีตมีหนังสือเกี่ยวกับงานพลาสติก (เรซิ่นเป็นส่วนหนึ่งของพลาสติก) อยู่ 2-3 เล่ม ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเล่ม แต่ส่วนมากจะเป็นงานเรซิ่นเพียงด้านเดียวคือ หล่อเรซิ่น เป็นรูปทรงต่างๆ อย่างไรก็ตามงานเรซิ่นมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำ หนังสือ คู่มืองานเรซิ่น ขึ้นมา ซึ่งจะใช้เป็นประโยชน์ให้กับผู้สนใจกับงานทางด้านนี้ เรซิ่นเป็นวัสดุต้นน้ำ ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายอย่างมาก สุดแต่ว่าผู้ใช้จะ นำไปใช้งานแบบใด ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะนำเอางานเรซิ่น ในหลายรูปแบบของการใช้งาน มา แนะนำกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้สนใจกับงานทางด้านนี้ ได้นำไปใช้เป็นประโยชน์.

     เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ การจัดพิมพ์หนังสือแบบกระดาษในจำนวนน้อยนั้น มีต้นทุนค่อนข้างสูงมาก แม้จะ จัดพิมพ์แบบขำว/ดำแล้วก็ตาม ดังนั้นหนังสือ คู่มืองานเรซิ่น จึงต้องจัดทำออกมาในรูปแบบ ไฟล์ PDF ซึ่งสามารถอ่านได้ทำงสมาร์ทโฟน, โน้ตบุ๊ก และ พีซี และสามารถจัดพิมพ์มาเป็น หนังสือเล่มได้ (ร้านถ่ายเอกสารส่วนมากรับพิมพ์ และเข้าเล่มให้) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียบเรียง ไม่ต้องหาเงินทุนเพื่อจัดพิมพ์ อนึ่งไฟล์ PDF นี้ ส่วนของภาพประกอบเป็น 4 สีทั้งหมด ไฟล์ PDF ของหนังสือเล่มนี้ มีขนาด A4 ซึ่งจะช่วยให้ภาพประกอบ มีขนาดใหญ่เห็น ได้ชัดเจน แต่ตัวหนังสือในเล่มอาจมีขนาดเล็ก ( ขนาด 14 พ้อยท์) ซึ่งจะเหมาะกับการพิมพ์ ออกมาเป็นหนังสือเล่ม อย่างไรก็ตามการอ่านไฟล์ PDF นั้น เราสามรถขยายได้ตาม อัตราส่วน (หลายขนาด) ของไฟล์ประเภทนี้ เนื่องจากการจัดส่งไฟล์ PDF ทางเฟสบุ๊ก กำหนดไว้ไม่ให้เกิน 25 MB แต่หนังสือเล่มนี้ เป็นไฟล์ที่มีขนาดมากกว่า จึงต้องแบ่งออกเป็น เล่ม 1 และ เล่ม 2 ทั้งนี้เนื้อหาสาระของ หนังสือนั้นต่อเนื่องกัน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการอ่านแบบต่อเนื่องอยู่บ้าง แต่ก็หวังว่าคงไม่ มากจนเกินไป ต่อการติดตามสาระของหนังสือตั้งแต่ต้นจนจบ.

ข้อมูลหนังสือ

สอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อติดต่อ

บริษัท เอสเจ สินธุพันธ์เทรดดิ้ง จำกัด
โทรศัพท์ : 02-3794555 , 02-3794575 , 02-3794604
โทรศัพท์มือถือ : 088-2990267 , 086-3171747
Line ID : @resinsj
Facebook : Resinsjthailand

พูดคุยเกี่ยวกับ หนังสือ คู่มืองานเรซิ่น (Resin)(PDF)