Polyester resin คืออะไร ? Ⓡ

✯ เรซิ่น ที่มีลักษณเป็นของเหลวใส มีความข้นหนืด สามาเปลี่ยนเป็นของแข็ง เมื่อผสม โคบอลท์( Cobalt) และตัวเร่งเรซิ่น (Hardener) จะเกิดปฏิกิริยาการเซทตัวเป้นเป้นของของแข็งตามสัดส่วนที่ผสมกัน

 

✯ อัตราส่วนการผสมเรซิ่น

เรซิ่น 100% ผสมโคบอลทฺ 0.1% ผสมตัวเร่งแข็งเรซิ่น 0.5% 

ตัวอย่างเช่น เรซิ่น 1กิโลกรัม ผสมโคบอลท์ 1กรัม ผสมตัวเร่งเรซิ่น 3-4กรัม

 

✯ ขั้นตอนการผสมเรซิ่น 

เตรียมเรซิ่นในปริมาณที่ต้องการ แบ่งใสแก้วสำหรับผสม ผสมเรซิ่นกับโคบอลท์คนให้เข้ากัน จนเรซิ่นเปลี่ยนเป็นสีชมพู ใส่ตัวเร่งตามในอัตราส่วนที่เหมาะสมคนให้เข้ากัน สามารถนำไปทำงานได้ทันที

 

ห้ามผสม โคบอลท์ กับตัวเร่งแข็งเรซิ่น โดนกันโดยตรงเพราะจะทำให้ติดไฟเกิดอันตรายได้

ไม่อยากให้ เรซิ่นเหลือง ทำยังไง ??

เรซิ่น เคลือบไม้

เรซิ่นโพลีเอสเตอร์เรซิ่น & อีพ็อกซี่เรซิ่น

ตัวเร่ง ทำไมแห้งเร็วอย่างนี้

การผสมโคบอลท์ (Cobalt)