fbpx

การใช้เครื่องชั่งดิจิตอล ผสมเรซิ่น

เครื่องชั่ง

การใช้เครื่องชั่งดิจิตอล ผสมเรซิ่น

ผสมอัตราส่วนเรซิ่น ถูกต้องแม่นยำ ด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล

การผสมอัตราส่วน เรซิ่น อีพ็อกซี่ ที่มีความแม่นยำมากที่สุด คือการชั่งอัตราส่วน ด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ที่มีความละเอียดและถูกต้องชัดเจน ช้วยแก้ปัญหา เรซิ่นไม่แห้ง และชิ้นงานเสียหาย จากการผสมอัตราส่วนที่ไม่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี เป็นอุปกรณ์พื้นฐานการผสมเรซิ่นที่มีความสำคัญมาก

ส่วนประกอบเครื่องชั่งดิจิตอล

แท่นวางวัตถุ สำหรับรับน้ำหนักสิ่งของ

หน้าจอแสดงตัวเลข แจ้งผลจำนวนน้ำหนักวัตถุที่ชั่ง

ปุ่ม UNIT ทางซ้ายมือ กดเพื่อเลือกหน่วยที่ต้องการ เช่น กรัม / ออนซ์

ปุ่ม เปิด/ปิด ทางขาวมือ กดเพื่อเปิดปิดเครื่อง และตั้งค่า Reset จำนวนน้ำหนักใหม่ทั้งหมด

วิธีใช้งานเครื่องชั่ง (ผสมอีพ็อกซี่)

กรณีผสม อีพ็อกซี่ อัตราส่วน 1:1 โดยการชั่งน้ำหนัก (กรณี 80 กรัม)

  1. วางแก้วภาชนะผสมเรซิ่น ลงบนแท่งวางวัตถุ
  2. กดปุ่มเปิดเครื่องทางด้านขวา กดอีกครั้งเพิ่งตั้งค่าเป็น 0
  3. เทอีพ็อกซี่ Part A ลงในภาชนะบนแทนวาง ดูหน้าจอตัวเลขแสดงผล 40 กรัม จึงหยุด
  4. กดปุ่ม Reset อีกครั้งเพื่อตั้งค่าน้ำหนักเป็น 0
  5. เทอีพ็อกซี่ Part B ลงในภาชนะบนแทนวาง ดูหน้าจอตัวเลขแสดงผล 40 กรัม จึงหยุด

เมื่อได้อัตราส่วนผสมที่เท่ากันตามที่กำหนด ให้คนส่วนผสมให้เข้ากัน จึงเริ่มต้นการทำงาน

สอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อติดต่อ

บริษัท เอสเจ สินธุพันธ์เทรดดิ้ง จำกัด
โทรศัพท์ : 02-3794555 , 02-3794575 , 02-3794604
โทรศัพท์มือถือ : 088-2990267 , 086-3171747
Line ID : @resinsj
Facebook : เรซิ่น เอสเจลำสาลี

รอบจัดส่ง