fbpx

เคมีเสริมเรซิ่น ของเอสเจ

เคมีเสริมเรซิ่นหมายถึงสารที่ใช้ในงานฝีมือเรซิ่นเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติของเรซิ่นเพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างหรือเพื่อให้บรรลุความต้องการบางอย่าง เคมีเสริมแต่ละตัวมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและสามารถนำมาใช้รวมกันได้หลากหลายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

เคมีเสริมเรซิ่นไม่จำเป็นสำหรับงานศิลปะเรซิ่นเสมอไป การใช้เคมีเสริมขึ้นอยู่กับผลที่ต้องการและเทคนิคเฉพาะที่ศิลปินนำมาใช้ แต่เมื่อใช้เคมีเสริม สิ่งสำคัญคือต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตและอัตราส่วนที่แนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าการเซ็ตตัวที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อผลงาน

เคมีเสริมสำหรับผสมในเรซิ่น

เคมีเสริมใช้ทาบนแม่พิมพ์

สีผสมเรซิ่น